Seminář vzpírání v Košicích

21.09.2016 20:10

    V sobotu 10.9.2016 proběhl na Slovensku v Košicích velmi zajímavý seminář na téma ,,Vzpírání pro mladé trenéry vzpírání a učitele tělesné výchovy‘‘. Přednášející, kterých bylo celkem 5, si připravili poučné a poutavé prezentace o vzpírání a jeho problematice. Po každé přednášce následovala diskuze se všemi přítomnými. Za oddíl vzpírání TJ VTŽ Chomutov se semináře zúčastnil mladý vzpěrač a zároveň budoucí trenér Kryštof Tomeczek, kterému se seminář velmi líbil a odnesl si mnoho nových vědomostí.
Jednotliví přednášející, jejich přednášky a postřehy Kryštofa Tomeczka k nim:

Mgr. Milan Kováč (SVK)
Projekt ,,BABY BARBELL‘‘ – Zdravá záda

     - Velmi zajímavá přednáška založená na vlastních zkušenostech. Pan Kováč založil projekt, který se zaměřuje na zdravý vývoj páteře dětí tím, že děti zábavnou formou praktikují vzpírání s lehkou činkou a rozvíjí si tím zároveň motoriku a tělesnou zdatnost.

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD. (SVK)
Škola dřepu

     - Při této přednášce jsem si zdokonalil techniku hlubokého dřepu, kterou přednášející shrnul do desatera správného provedení dřepu. Zároveň vyvrátil některé mýty o tom, jak je dřepování nezdravé pro kolena a záda.

Mgr. Milan Sedliak, PhD. (SVK)
Výživa (ne)sportujících dětí

     - Pan Sedliak hovořil o vlivu stravy na sportovní výkon a zdraví člověka. Kladl důraz na složení stravy sportujících dětí. Poutavě vyprávěl o provedených experimentech, které měly mnohdy jiné výsledky, než by běžný člověk předpokládal.

Mgr. Petr Krol (CZE)
Vybrané kapitoly ze sportovní psychologie v kontextu s prací s mládeží ve vzpírání

     - Přednáška mě jako vzpěrače oslovila, protože byla zaměřena na emoce jedince při jeho cestě za úspěchem. Pan Krol nám radil, jak se motivovat k výkonům, jak minimalizovat stres při soutěžích a nepodceňovat komunikaci s trenérem.

Colin Buckley (IRL)
Vzpírání pro všechny, vzpírání pro děti a mládež

     - Ve své přednášce vyzdvihl pozitivní stránky vzpírání a vysvětlil jeho podstatu. Zmínil důležitost individuálního přístupu ke každému žákovi vzpírání s ohledem na jeho fyzické a mentální predispozice.