Předseda klubu

Předseda klubu

Ing. Ralf Kohout

Telefon: +420602142397

E-mail: vzpirani.cv@seznam.cz